Projektafdelingen

På hovedafdelingen på Strandkærvej i Horsens, har vi vores projektafdeling. I projektafdelingen er der dedikerede ressourcer alene til håndtering af vores projektsalg, projektudvikling, grundsalg, udlejning m.m. Efter mange års erfaring har vi specialiseret os indenfor projekt. Indehaverne Alex Mandrup Paulsen og Christian Højgaard, som har 20 års erfaring inden for projektsalg har sammensat et team bestående af Lotte Lykke Nielsen, Jakob Riis, Terese Søborg Albers og Kathrine Trans, som Ejendomsmæglere, MDE, som primært forestår salg og vurdering, samt koordinering og styring af sagsgangen.
For en traditionel mæglervirksomhed er det svært at være gearet til at magte større formidlingsopgaver, såfremt virksomheden også skal opretholde indsatsen for den enkelte kunde. Projekter og projektudvikling kræver samtidig en særlig evne til at se nye muligheder, tage initiativ og udvise handlekraft.

Projektafdelingen er beliggende på samme kontor som vores Erhvervsafdeling, som beskæftiger sig med salg og vurdering af alle typer erhvervs- og udlejningsejendomme samt kontakter med diverse investorer.  Dette giver et tæt samarbejde mellem projekt og erhverv, hvor vi med stor fordel deler netværk med hinanden.
Vores ene boligafdeling i Horsens er også placeret på Strandkærvej, som giver en god synergi mellem bolig og projekt.
Vi samarbejder tæt på tværs af afdelingerne internt i huset, samt mellem de 10 afdelinger, for at holde en tæt opfølgning af potentielle købere.
Vores projektafdeling er en stærk samarbejdspartner for de professionelle aktører i branchen. Bl.a. for investeringsfirmaer, entreprenører, arkitekter, ingeniører, advokater, landinspektører mv

Vi bidrager med høj faglighed

Hos EDC Ejendoms Centret A/S har vi 20 års erfaring med salg, udlejning og udvikling af projekter. Vi har i projektafdelingen specialiseret os inden for projektsalg, nybyggeri og grundsalg, hvor vi i dag er 7 medarbejdere. Vi er ofte med helt fra planlægning af projekterne, og deltager blandt andet i:

 • Møder med arkitekt/landinspektør og kommuner på projektstadiet
 • Opstartsmøder, herunder udveksling af erfaringer fra lignende projekter
 • Rådgivning omkring materialevalg og indretning, herunder sparring ift. de præferencer m.m. som vi oplever fra kunderne i de primære målgrupper
 • Vi bidrager med vores input, og hjælper med udarbejdelse af markedsføringsmateriale, brochure, annoncer og evt. hjemmeside m.m.

Vi skaber tryghed

Ved salg og udlejning af projekter sørger vi for at skabe tryghed for kunderne ved at sikre, at kunderne får den information de skal bruge i beslutningsprocessen.

Vi kan blandet andet tilbyde udarbejdelse af kontrakter som knytter sig til den enkelte bolig herunder også beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Derudover afdækker vi kundernes tvivlsspørgsmål, for at skabe tillid til projektet.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi kan forestå fremskaffelsen af grundarealer, fremkomme med ideoplæg, bistå med vor erfaring om efterspørgsel af de forskellige typer boliger og lokaler samt prisfastsættelse og handlingsplaner for salgs/markedsføringsforløbet. Vi har gode markedsføringsaftaler med lokale medier, som giver fordelagtige rabatter.

Hvilke områder vi arbejder med

 • Villaer/rækkehuse
 • Ejerlejligheder
 • Andelsboliger
 • Lejeboliger
 • Udstykninger
 • Udvikling af ældre kontor/erhvervsejendomme til enten erhverv eller boliger
 • Byggeprojekter på tomme grunde
 • Udvikling/opgradering af ældre erhvervsejendomme
 • Udvikling af loftsarealer i beboelsesejendomme
 • Byggeudstillingen, Horsens Bygger siden 2013

Hvad vi ikke vil...

Vi ønsker ikke at være entreprenør eller bygmester eller selv stå for opførelse af ejendomme. Derimod samarbejder vi gerne med dygtige entreprenører, arkitekter, advokater og andre professionelle aktører med henblik på at kunne formidle optimale boliger og lokaler til vore kunder.

Vi har gennem årene blandt mange andre samarbejdet med

 • FM-Søkjær
 • HusCompagniet
 • Svanen Gruppen A/S
 • Kuben Byg A/S
 • Ole Frandsen
 • Finn Mortensen Huse ApS
 • Menzer & Kristensen
 • Vesterbo Huse A/S
 • Nyt Hjem
 • Ide-Huse A/S
 • Land og Plan
 • CASA A/S
 • Arkitektgruppen A/S
 • Egebæk Byg A/S
 • Hybel A/S
 • Arnen Holding ApS
 • Milton Huse A/S
 • M5 Byg ApS
 • Dansk Boligbyg A/S

Personale

Alex Mandrup Paulsen
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE
E-mail: alex@edc.dk
Mobil: 20 20 91 94
Læs mere
Christian Flach Højgaard
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE
Mobil: 20 20 91 97
Læs mere
Lotte Lykke Nielsen
Ejendomsmægler, MDE, Projektsalg og HD-r.
Mobil: 24 79 72 87
Læs mere
Jakob Riis
Ejendomsmægler, MDE, Projektsalg & udlejning
E-mail: jarii@edc.dk
Læs mere
Kathrine Trans
Ejendomsmægler, MDE & Projektsalg
E-mail: ktr@edc.dk
Mobil: 60 24 70 67
Læs mere
Terese Albers
Ejendomsmægler, MDE & Projektsalg
E-mail: ta@edc.dk
Mobil: 75 62 23 00
Læs mere